Skip to main content

Memahami Hubungan Qada dan Qadar

Hubungan antara Qada dan Qadar tidak dapat terpisahkan. Allah telah menetapkan ukuran bentuk dan ciri kehidupan tiap-tiap makhluk. Selain itu, Allah juga telah menetapkan, usia, rezeki, dan nasib se…

Hari Kiamat :Nama-Nama dan Tanda-Tandanya

Tentang hari kiamat , Al-Qur’an telah memberi gambaran terjadinya kiamat kubra. Pada hari itu, bumi diguncangkan dengan dahsyat dan mengeluarkan segala isinya. Tidak ada satu makhluk pun yang dapat b…