Skip to main content

Kedudukan Perempuan Dalam Pandangan Islam

A. Peran Perempuan dalam Pandangan Islam Perempuan dan laki-laki berbeda dalam kodratnya. Allah menegaskan dalam Al Quran pada peristiwa kelahiran Maryam dalam Sura…