Skip to main content

Pentingnya Pendidikan Karakter di Sekolah

A. Pendidikan Karakter di Sekolah Orang tua tidak menginginkan apa pun selain agar anak-anak mereka tumbuh menjadi individu yang santun dan memberikan rasa hormat yang pantas kepada orang lain.…

Filsafat Ilmu Islam

A. Pengertian Filsafat Ilmu Sebelum penulis mengemukakan Filsafat Ilmu terlebih dahulu dikemukakan pengertian Filsafat. Adapun pengertian Filsafat sebagai berikut:  Istilah "…

Kaedah-kaedah Dalam Ilmu Nahwu

Kaedah-kaedah Dalam Ilmu Nahwu Dalam makalah ini dibahas beberapa persoalan yang berkaitan dengan kaedah ilmu nahwu , antara lain: 1.  Maf’ul bih (Keterangan Objek) Maf’ul bih adalah suat…