Postingan

Menampilkan postingan dari Juli 15, 2018

13 Metode Pembelajaran Berdasarkan Al-Qur'an

Gambar
13 Metode Pembelajaran Berdasarkan Al-Qur'anBerikut dijelaskan 13 Metode Pembelajaran Berdasarkan Al-Qur'an 1. Metode Pembelajaran PembiasaanPembiasaan adalah cara yang boleh dilakukan untuk membiasakan pelajar berfikir, berkelakuan, & bertindak sesuai dengan petunjuk ajaran Islam. Menurut Quraish Syihab habituation ia melibatkan pasif (meninggalkan sesuatu) atau aktif (melakukan sesuatu). Di dalam Al-Quran, bahagian pasif hanya berkait rapat dengan keadaan sosial & ekonomi. Misalnya larangan minuman keras, zina, riba & lain-lain, yang kesemuanya disampaikan secara beransur-ansur atau secara beransur-ansur, biasanya bermula dengan nasihat, kemudian ancaman & disusuli dengan penetapan sanksi. Semasa pembiasaan aspek aktif (melakukan sesuatu), Al-Quran melarang dengan pasti & tanpa melalui peringkat yang beransur-ansur.

Pengertian dan Syarat Mukjizat Alqur'an

Gambar
A. Pengertian Mukjizat Al-Qur'anSeperti diketahui bahawa mukjizat adalah peristiwa yang luar biasa, berlaku di para nabi & atau para rasul. Mukjizat tak dapat dipisahkan dengannya kerana merupakan pembuktian atas kebenaran kenabian & atau kerasulannya, demikian pula Al-Quran pada diri Nabi Muhammad saw.
Kata Mu'jizah (i'jaz), secara etimologi berasal dari kata أعجز (melemahkan atau menjadikan sesutau tidak berdaya) atau lawan dari al-qudrah (mempunyai kemampuan), seperti firman Allah swt. (QS. 6:31) أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأوارى سوءة أخى ... (Aduhai celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, kalau aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini ...). Pelakon yang melemahkan dinamakan معجز, maka di sisi lain dia lemah. Kemudian kata ini dibubuhi akhiran ta al-marbuthah yang mengandung erti mubalaghah (superlatif), maksudnya, para penantang samasekali tak berdaya (sangat lemah) kerananya.
Mukjizat perkataan telah diserap ke dalam bahasa Indon…

Ajaran Pokok Khawarij dan Murji'ah

Gambar
A. Ajaran Pokok KhawarijBerdasarkan berbagai literatur yang dapat ditemukan, dapat dilihat bahwa ajaran-ajaran pokok khawarij berkisar pada isu Khilafah atau Imamah, masalah perselingkuhan & masalah dosa besar. 1. Masalah khilafah Khawarij memiliki pendapat khusus tentang imamah, menurut mereka, imamah harus berasal dari pilihan bebas Muslim. & jika Imam terpilih, dia tidak dapat dikalahkan atau diserang. Imam menjadi pemimpin umat Islam selama persi&gannya yang adil, & siapapun yang meninggalkannya, wajib untuk membela Imam. Tetapi jika Imam itu cacat & tidak adil, maka dia harus dipecat atau dibunuh. Menurut Khawarij dia bisa memilih Imam yang disukainya. & pengaturan Imam tidak wajib menurut syar'i, tetapi jaiz. & jika wajib bahwa Imam berkewajiban, itu didasarkan pada manfaat & kebutuhan. Mereka memungkinkan wanita untuk menjadi Priest jika mereka mampu melakukan tugasnya. 2. Masalah kafir Penyelesaian perselisihan antara Ali bin Abi Thalib & Mu…

Pengertian dan Teori Perkembangan Moral

Gambar
A. Pengertian Perkembangan MoralMoral: Mores: ordinan, adat, & kastam. Perilaku Moral: tingkah laku yang mematuhi kod moral masyarakat kumpulan. Tingkah laku moral dikawal oleh konsep moral. Tingkah laku amoral atau tidak moral adalah tingkah laku yang tidak sesuai dengan jangkaan sosial yang disebabkan oleh sikap tidak peduli terhadap jangkaan sosial (pelanggaran tidak sengaja piawaian kumpulan). Tingkah laku tidak bermoral: tingkah laku yang tidak konsisten dengan jangkaan sosial, kerana tidak bersetuju dengan taraf sosial atau tidak sesuai dengan harapan sosial.