Skip to main content

Pengertian dan Karakteristik Ruh

A. Pengertian Ruh

Kata al-ruh dan semua kata yang memiliki kata asal terdiri dari huruf ra, wawu, ha; mempunyai makna asas yang besar, luas dan asli. Maknanya menunjukkan bahawa al-ruh adalah sesuatu yang hebat, hebat dan mulia, baik dalam nilai dan kedudukan manusia.  Hal ini dejelaskan oleh Ibn Zakariya (hlm.395 H / 1004 M).

Makna al-Ruh adalah al-Nafs (jiwa manusia) hal ini disebutkan oleh Al-Raqib al-Asfahaniy (d.503 H / 1108 CE). Dalam artian bahwa dimensi ruh terkait dengan  beberapa aspek atau dimensi jiwa manusia. 

Ruh mengikut al-Ghazali mengandungi dua makna, pertama: badan halus (jisim lathif). Sumbernya adalah lubang. Kemudian tersebar melalui media urat yang meluas ke semua bahagian tubuh yang lain. Ia mengalir di dalam badan, membanjiri cahaya kehidupan, perasaan, penglihatan, pendengaran, dan bau daripadanya kepada ahli-ahlinya, menyerupai banjir cahaya dari lampu-lampu yang melintasi sudut-sudut rumah. Sesungguhnya cahaya tidak sampai ke mana-mana bahagian rumah, tetapi terus bersinar dan kehidupan seperti cahaya yang melanda dinding. Dan kehidupan itu seperti lampu. Laluan hidup dan pergerakannya di fikiran adalah seperti pergerakan lampu di sudut rumah, didorong oleh pendorongnya.

Maksud kedua ialah halus dari manusia, yang tahu dan siapa yang merasa. Dan itu adalah tentang satu perasaan hati, dan itulah yang Allah inginkan oleh firman-Nya:

قل الروح من امر ربى {الإسراء: 85}

"Jawab! Jiwa itu milik Tuhanku "(Surat al-Isra ': 85)

Dan itu adalah keagungan ilahi yang luar biasa, yang melemahkan alasan dan pemahaman yang paling dan bukannya mengetahui sifatnya. 

Dengan kewujudan al-ruh pada manusia menyebabkan manusia menjadi istimewa, unik, dan makhluk mulia. Ini adalah apa yang dipanggil fantasi akhar, yang berbeza daripada makhluk lain. Al-Quran menerangkan perkara ini dalam QS. Al-Mu'minun: 14. Perkataan al-Ruh disebutkan dalam Al-Qur'an sebanyak 24 kali, masing-masing terkandung dalam 19 huruf yang tersebar di 21 ayat. 

Perkataan al-ruh yang bermakna bantuan atau rahmat Tuhan dalam 3 ayat, yang bermakna Gabriel terdapat 11 ayat, ruh yang bermakn wahyu atau Al-Qur'an 1 ayat , dan terdapat 5 ayat kata al-ruh berhubungan dengan aspek psikis manusia atau dimensi. 

B. Karakteristik Ruh

Mengenai semangat ada beberapa ciri, antara lain:
  1. Roh berasal dari Tuhan, dan bukan dari bumi.
  2. Semangat itu unik, tidak seperti akal, tubuh dan jiwa manusia. Semangat yang berasal dari Tuhan adalah cara utama untuk sifat-sifat kehadirannya.
  3. Semangat hidup walaupun kita tidur / tidak sedarkan diri.
  4. Roh dapat menjadi kotor dengan dosa dan cacat, tetapi juga dapat dibersihkan dan menjadi suci.
  5. Semangat kerana ia sangat lembut dan lancar mengambil "makhluk" yang sama sebagai "bekas", selari dengan cecair, gas dan cahaya "bentuk" yang sama di mana ia tergolong.
  6. Sufisme melibatkan semangat kita menyembah Tuhan.
  7. Sufism melatih untuk memanggil frasa Tuhan bukan sahaja untuk tahap kesedaran luar, tetapi juga untuk menembusi ke alam rohani. Hukuman Allah yang terkandung dalam semangat pada gilirannya dapat membawa roh itu sendiri ke alam ilahi.
Comment Policy: Silahkan tuliskan komentar Anda yang sesuai dengan topik postingan halaman ini. Komentar yang berisi tautan tidak akan ditampilkan sebelum disetujui.
Buka Komentar
Tutup Komentar