Skip to main content

Kisah Nabi Syuaib a.s Berdasarkan Al-Qur'an

Kisah Nabi Syuaib a.s Berdasarkan Al-Qur'an

A. Kisah Nabi Syuaib a.s

Sekali lama, sebuah negara telah dijajah di utara Arab. Tanah ini bernama Madyan kerana anak lelaki Nabi Ibrahim yang bernama Madyan telah menetap di sana. Ia adalah tanah khazanah semula jadi yang subur dan kaya. Penduduk menjalankan kegiatan perdagangan sebagai sumber pendapatan utama. Tetapi mereka sering tidak jujur dalam urusan komersial. Mereka mengurangkan skala dan terletak pada anggaran. Mereka juga cenderung menipu, tidak bermoral, berzina dan pelbagai jenayah lain. Kekayaan telah menyebabkan mereka menjadi degil dan memberontak. Mereka juga tidak percaya kepada kuasa Tuhan, yang menyebabkan mereka tidak lagi menafikan batas kesopanan dan nilai murni. Jadi Tuhan telah menghantar Shu'ayb untuk memperbaiki dan merosot penduduk Madyan. Seperti dalam Al-Quran (al-A'raaf: 85),


'Dan kami telah menghantar penduduk Madyan saudara mereka Shu'ayb. Dia berkata: Wahai kaumku, beribadatlah kepada Allah, tidak ada tuhan bagimu, sesungguhnya Tuhan telah menurunkan kepadamu bukti-bukti yang nyata, dan melengkapi ukuran dan timbangan, dan tidak menggambarkan manusia ukur, dan skala, dan jangan merusak bumi setelah Tuhan membaikinya: lebih baik bagi kamu jika kamu adalah orang-orang yang beriman ".

B. Kisah Nabi Syuaib a.s Berdasarkan Al-Qur'an

Menurut sebuah kajian yang telah dikendalikan oleh Ibn Khaldun, nabi bonda Shu'ayb adalah warak wanita. Lihatlah raja bertemu nabi-nabi Ibrahim. Raja adalah pembicara terkenal yang memegang 'Khatibul Anbiya'.

Anda sering digunakan untuk memberi nasihat kepada orang Madyan untuk memperbaiki kehidupan mereka dan tidak melawan sesama mereka sendiri. Tetapi mereka tidak mengarahkan rayuan raja bahkan lebih mencemuhnya. Mereka mula mengambil kesempatan daripada para tetamu yang ingin pergi ke rumah raja. Baginda terus menyebarkan dan memberi peringatan kepada para musyrik,

"Dan duduklah dalam segala hal, tegurlah perintah-perintah Tuhan, dan mengancam pengikut-pengikut-Nya, dan ingatlah, ketika kamu sedikit dan Allah memperbanyak pengikutmu, lihatlah balas dendam kepada mereka yang menghalangi jalan Allah."

Terdapat beberapa ketua puak Madyan yang mengancam untuk mengusir nabi Shu'ayb dan pengikutnya dari Madyan. Quran telah disahkan di sura al-A'raaf: 86, 'Para pemimpin shu'ayb berkata: "Kami akan mengusir kamu dari Syu'ayb dan orang-orang yang beriman kepada kamu dari bandar kita , melainkan jika anda kembali ke agama kita ". Kata Shu'ayb: "Dan jika (anda akan mengusir kita) walaupun kami tidak menyukainya?".

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda saw. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda mengingatkan orang-orang Madyan dari azab Tuhan yang telah turun kepada yang pertama. Seperti dalam Surah Huud: 89,

"Wahai kaumku, janganlah ada pertentangan antara aku dengan kamu, supaya kamu menjadi jahat hingga kamu dihukum seperti hukuman kaum Nuh atau kaum Huud atau Saleh, sedangkan kaum Lutis tidak jauh dari kamu.

Orang-orang Madyan sering menyebut panggilan Shu'ayb dan kebenaran agama Allah. Mereka menakut-nakutkan beliau dan pengikutnya dengan melanggar batas moral. Jika mereka terus meneruskan ketegangan mereka, maka Allah telah menurunkan azab yang besar kepada mereka dengan membalas dendam atas perbuatan mereka.

"Dan apabila azab kami datang, Kami selamatkan Shu'ayb dan orang-orang yang beriman dengannya dengan rahmat kami, dan orang-orang yang zalim itu dimusnahkan oleh suara gemuruh, dan kemudian mereka mati di rumah mereka, seolah-olah mereka tidak pernah tinggal di tempat itu Ingatlah kemusnahan orang Madyan seperti Thamud telah binasa "(Huud: 94-95)

Nabi Syu'ayb meninggal dunia sejurus selepas kemusnahan penduduk Madyan. Raja telah dikebumikan di Shaban berdekatan dengan lembah Ibn 'Ali. Kebanyakan pelancong datang dari jauh untuk melawat makam raja.
Comment Policy: Silahkan tuliskan komentar Anda yang sesuai dengan topik postingan halaman ini. Komentar yang berisi tautan tidak akan ditampilkan sebelum disetujui.
Buka Komentar
Tutup Komentar