Skip to main content

Kisah Lengkap Nabi Nuh Berdasarkan Al Qur'an

A. Kedatangan Nabi Nuh  Ketika suasana ini berlaku, Allah yang maha berkuasa berkehendakkan insan pulang menjadi hamba yang taat pada-Nya. Dia mengutuskan Nuh menjadi utusan-Nya buat mencairkan …

Pengertian dan Ikhtilaf Dalam Mazhab Fiqhi

A. Pengertian Mazhab Diantara ulama Fiqhi Islam yang terkenal, secara berurutan dari sejarahnya ialah Imam abu Hanifah, Malik, Syafi’i dan Ahmad. Sebenarnya masih poly ulama beda yang lebih ali…

Kisah Lengkap Nabi Salih Berdasarkan Al Qur'an

Kisah Lengkap Nabi Salih Berdasarkan Al Qur'an Salih pada utuskan menjadi nabi dalam Bani Thamud buat membetulkan kaumnya yang sudah mengalami keruntuhan akhlak. Kaum Thamud adalah keturuna…

Kisah Lengkap Nabi Idris Berdasarkan Al Qur'an

Atas daya bisnis Nabi Sheth A.S., sesetengah insan mula mempercayai Allah. Masa berlalu, mereka mula menyembah berhala nabi mereka. Mereka mula sebagai nir beragama, menyembah banyak yg kuasa …

Sejarah Terbentunya Dinasti Aghlabiyah

A. Pembentukan Dinasti Aghlabiyah Luasnya wilayah kekuasaan Islam dalam masa pemerintahan dinasti Abbasiyah mengakibatkan kontrol pemerintahan pusat terhadap pemerintahan wilayah mengalami kele…

Kisah Nabi Adam Berdasarkan Al Qur'an

A. Awal Mula Penciptaan Nabi Adam  Setelah Allah s.W.T.Membentuk bumi menggunakan gunung-gunungnya, bahari-lautannya dan. tumbuh-tumbuhannya, menciptakan langit menggunakan mataharinya, bulan dan …

Kisah Lengkap Nabi Luth Berdasarkan Al Qur'an

A. Kedatangan Nabi Luth Nabi Luth Merupakan sezaman dengan Nabi Ibrahim A.S. Dia adalah pengikut agama bapa saudara baginda. Baginda adalah masyarakat Ur, bandar besar  di Mesopotamia semasa Al…