--> Skip to main content

Kisah Lengkap Nabi Yahya Berdasarkan Al Qur'an

Kisah  Nabi Yahya Berdasarkan Al Qur'an

Yahya adalah anak kepada Nabi Zakaria A.S. Kelahirannya adalah keajaiban kerana baginda dilahirkan oleh seorang perempuan   yang telah lama   didapati mandul & bapa yg sudah tua. Dalam keadaan yang hampir berputus asa, Nabi Zakaria A.S. Yg sudah berumur, berdoa kepada Allah s.W.T. Supaya mengurniakan seseorang anak lelaki yg boleh menjadi pewaris, penyampai ajaran kepercayaan  Allah. Doanya telah dimakbulkan dan merta. "Hai Zakaria, sesungguhnya Kami memberi khabar gembira kepadamu akan (beroleh) seseorang anak yang namanya Yahya, yg sebelumnya Kami belum pernah membentuk orang yang serupa dengan beliau." (Maryam, 19: 7)Nabi Yahya A.S. Telah diberi tugas yang mulia iaitu memimpin insan ke jalan kebenaran. Baginda mengajak orang lain buat percaya menggunakan sepenuhnya pada Allah s.W.T. Baginda hayati dalam kelompok warga  yg senang merendah-rendahkan orang lain. Baginda seorang yg nir sombong dan selalu menghabiskan sebahagian besar  kehidupannya pada pada hutan. Baginda pula seorang yang suci dan begitu mentaati kedua orang tuanya. Firman Allah yang bermaksud:"Hai Yahya, ambillah Al-kitab   (Taurat) itu dengan sungguh-benar-benar. Dan Kami berikan kepadanya pesan tersirat selagi dia masih kanak-kanak & rasa belas kasihan yang mendalam & sisi kami dan kesucian (berdasarkan dosa). Dan dia merupakan seseorang yang bertakwa, dan banyak berbakti pada kedua orang tuanya, & bukanlah ia orang yg arogan lagi durhaka. Kesejahteraan atas dirinya dalam hari beliau dilahirkan, & pada hari ia mati dan pada hari beliau dibangkitkan hidup balik " (Maryam, 19: 12-15)Nabi Yahya A.S. Berpindah ke padang pasir Judea. Baginda berpakaian jubah yang diperbuat daripada bulu unta. Baginda hanya makan makanan ringkas & madu liar. Khutbah baginda meninggalkan kesan yang sangat hebat dan ramai orang tiba berduyun buat mendengar mesej yang disampaikan. Seluruh penduduk di tempat Jordan sudah memeluk agama Allah dan mengikut ajaran baginda.Nabi Yahya A.S. Merupakan nabi yg terdahulu daripada Nabi Isa A.S. Keduanya merupakan saudara sepupu yg sezaman. Seorang pemertintah Roman,Herod Antipas merupakan pemerintah Galilee. Dengan Herodias dia memiliki hubungan yang buruk, isteri pada saudara lelakinya Herod Philip. Nabi Yahya A.S. Sudah menasihatinya supaya meninggalkan perbuatan tersebut tetapi nir dihiraukan oleh raja tersebut.Suatu hari, Herod Antipas sudah mengadakan satu majlis keramaian. Herod memberi kebenaran terhadap putranya, Salome buat menari pada majlis itu.Raja tadi amat  tertarik dengan persembahan gadis tadi. Maka beliau memberitahu bahawa beliau akan menunaikan apa sahaja permintaan Salome. Dengan segera, Salome meminta dibawakan kepadanya ketua Nabi Yahya A.S. Herod dengan terpaksa harus melaksanakan janjinya kerana ia tidak bisa memikirkan alternatif lain. Kemudian Nabi Yahya A.S. Dipancung sebab hasutan yang dilakukan oleh ibu Salome, seorang gadis yg ia cintai. Makam Nabi Yahya ditempatkan di Masjid Umayyah yang bertempat di Syria.
Comment Policy: Silahkan tuliskan komentar Anda yang sesuai dengan topik postingan halaman ini. Komentar yang berisi tautan tidak akan ditampilkan sebelum disetujui.
Buka Komentar
Tutup Komentar