thumbnail

Keutamaan Ilmu Tasawuf

Keutamaan Ilmu Tasawuf     A.   Pengertian Tasawuf

Wacana tasawuf mengarahkan pikiran kita pada orang-orang saleh, banyak ibadah, menjaga tingkah laku pergaulannya dengan Allah SWT., dengan sesama manusia, dengan mahluk lain dan selalu ingin dekat dengan Allah pencipta semua mahluk. Namun demikian istilah ini merupakan istilah yang disandarkan pada sebuag gerakan batiniah dalam usaha untuk mendekkatkan diri seorang hamba kepada sang Khalik. Untuk lebih mengetahui apa tasawuf itu, terlebih dahulu perlu diketahui pengertiannya.
Ansar Zainuddin
Kumpulan Makalah Updated at: 11/25/2016