Home » » TIGA KOSONG YANG BERBAHAYA

TIGA KOSONG YANG BERBAHAYA

-->
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuKepada bapak / ibu yang saya hormatiKepada para toko masyarakat yang kami muliakan, dan segenap rekan-rekan / teman-teman yang berbahagia.
Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberi kita kesehatan dan umur yang panjang sehingga bertemulah kita ditempat ini.
Salam dan salawat senantiasa menyertai junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, Nabi penyelamat umat manusia.Pada malam / siang hari ini saya mendapat kemulian untuk berbicara di tempat ini, adapun judul ceramah yang akan saya sampaikan adalah “TIGA KOSONG YANG BERBAHAYA”.
Tiga kosong yang maksud bukan kosong domino tetapi tiga kosong yang saya maksud adalah kosong ilmu, kosong perut, dan kosong iman, baiklah akan saya jelaskan satu satu, kenapa tiga kosong ini dianggap berbahaya.

1.Pertama kosong ilmu
            Kosong ilmu nama lainnya jahil, bodoh, tolol, dungu, dompala, dan sejenisnya. Sejak zamannya bolu sampai cakalang, sejak zaman dulu sampai sekarang kebodohan adalah musuhnya orang-orang islam. Agama islam itu adalah agama akal, tidak ada agama bagi orang- orang yang tidak berakal, mana bisa seorang yang namanya islam melaksanakan rukun dan syarat shalat kalau al-fatiha saja tidak bisa dibaca, bagaimana dengan doa-doa yang lain. Dalam hadis yang lain Rasulullah menjelaskan bahwa ilmu itu adalah kunci keselamatan manusia di dunia dan di akhirat.

            Artinya:”Siapa yang menginginkan dunia maka baginya adalah ilmu, siapa yang menginginkan akhirat maka baginya adalah ilmu, dan barang siapa yang menginginkan keduanya maka haruslah mempunyai ilmu”.

            Oleh karena itu saya mengajak kepada diri saya, kepada teman-teman dan adik-adik saya yang hadir di tempat ini, belajarlah yang sungguh-sungguh, belajarlah yang setinggi-tingginya, kejarlah ilmu tanpa bosan dan putus asa, raihlah cita-cita dengan kesuksesan. Jangan ikuti kelon-kelonna anak-anak torioloa.EEE, AGANG IKAU MANGE ASSIKOLA INAKKE MANGE AKKALAWAKI, IKAU ANGGAPPA BUYANG-BUYANG INAKKE ANGGAPPA TEDONG LAKI.Anne kelong-kelonga tenamo natappake rikamma-kammaya anne nasaba’tenamo nilebba accini tedong laki, nia sallang tedong laki narantusangi palukka, sala sikidde napisulukkaki patanna tedong.
Para pendengar bapak / ibu dan rekan-rekan yang sama berbahagia.

Kita perlu sadari bahwa rusaknya mental remaja , bobroknya akhlak generasi sekarang di sebabkan karena pengetahuan agamanya yang sangat kurang. Dalam pepatah arab’ dikatakan “seandainya manusia tidak berilmu maka dia laksana bintang.LAULAL ILMI LAKANANNASU KALBAHAIMI.

2. Kosong yang kedua adalah kosong perut
Kosong perut artinya lapar, lapar maksudnya miskin, orang miski adalah orang susah dan orang susah aqidahnya terancam. Rasulullah bersabda

            Artinya: “kekafiran itu amat dekat dengan kekafiran”.

Orang yang dahulunya tidak pernah mencuri,karena tidak punya makanan akhirnya mencuri juga, orang yang dahulunya tidak pernah menipu, akhirnya menipu juga karena perutnya, bahkan orang yang dahulunya muslim akhirnya jadi kafir karena perutnya. Orang menukar harga diri dan iman karena lapar bahkan nyawa pun dipertaruhkan, karena prinsifnya begini:
               ”Kalau mencuri belum tentu tertangkap, tertangkap pun belum tentu disiksa dan dipukul dan dipukul pun belum tentu mati. Tetapi kalau saya tidak makan besar kemungkinan saya mati.Nakana mangkasaraka bajikangngangi mate ceraka nakana mate cipuruka”.

3. Kosong yang ketiga adalah kosong iman
Kosong iman inilah yang paling berbahaya diantara dua kosong yang saya sebutkan tadi.Kalau ada orang yang mengatakan bajikangangi mate celaka namate cipuruka, itu Cuma dibahasakan oleh orang islam yang imannya masih SD, tetapi seorang yang sudah sarjana dia lebih bangga mati kelaparan dari pada menghalalkan cara yang sudah jelas-jelas haram. Dia lebih rela lapar dari pada terkapar di bara tedong karena peluru dan palu-palu seorang yang imannya sudah kuat, tak mudah lagi aqidahnya tergoyang, sekali LAILAHA ILLALLAH seumur hidup tetap LAILAHA ILLALLAH, sekali islam sampai kapanpun akan tetap islam.

            Wahai kaum adam jadikanlah bilal bin rabah sebagai contoh tauladan, orang yang imannya kuat bagaikan baja, segala macam siksaan telah dirasakan demi mempertahankan kalimat LAILAHA ILLALLAH , tubuhnya yang hitam dijemur diatas padang pasir yang panas, kerongkongannya kering karena kehausan tetapi hatinya basah dengan kalimat tauhid.

Wahai kaum hawa jadikanlah masita sebagai ikutan dan panutan, demi mempertahankan kalimat lailaha illalah muhammad darrasulullah dia terpaksa menyaksikan pandangan yang sangat menyakitkan, sang penguasa zalim dan kafir yang menjadi majikannya menggoreng hidup-hidup suami masita, kemudian menyusul anak-anaknya satu-persatu hanya untuk merubah pendirian seorang perempuan yang tak berdaya di hadapan dunia, namun amat kuat di sisi Allah, dengan cucuran air mata sambil meneriakkan kalimat tauhid, masita pun ikut terjun menyusul keluarganya di atas genangan minyak yang mendidih. Bagi orang-orang yang benar-benar beriman mati bukan masalah, hari ini besok dan lisa itu sama saja hanya waktu yang membedakan.

            Demikianlah ceramah yang sempat saya sampaikan pada kesempatan ini semoga tiga kosong bukanlah penyebab hilangnya aqidah dalam hati kita.

            Kalau ada jarum yang patah jangan di simpan dalam laci, kalu ada kata yang salah jangan di simpan dalam hati.

            WABILLAHI TAUFIQ WALHIDAYA ASSALAMU ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH


Terimakasih telah membca artikel berjudul TIGA KOSONG YANG BERBAHAYA

Ansar Zainuddin
Kumpulan Makalah Updated at: 12/07/2016

0 komentar TIGA KOSONG YANG BERBAHAYA

Silahkan Berkomentar Dengan Bijak